GIMNAZJUM W MUCHARZU | 34-106 MUCHARZ | JASZCZUROWA 255 | WOJ. MAŁOPOLSKIE


STRONA GŁÓWNA

GMINA MUCHARZ

KAPLICZKI GMINY MUCHARZ

CMENTARZ PARAFIALNY

KATALOG REGIONALNY

CIEKAWE MIEJSCA

LEGENDY I OPOWIEŚCI

ARTYŚCI LUDOWI

FOTOGRAFIA RODZINNA

PRZY PRACY

LINKI

    
  
  
  
  
    
   
   
   
  
  
    
   
    
    
     
       

Strona główna

Historia cmentarza w Mucharzu

Obok kościoła
Od najdawniejszych czasów grzebano w Mucharzu zmarłych wokół kościoła, tak jak to się działo w większości ówczesnych kościołów. Stan ten trwał do rozbiorów Polski czyli do XVIII wieku. Po wchłonięciu ziemi mucharskiej przez Austriaków (1772 r.) zabroniono grzebać zmarłych wokół kościoła.
W lesie
Wycięto wówczas kawałek lasu i na tym gruncie powstał nowy cmentarz „w lesie”, wykorzystywany do około 1847 roku. Rok ten był znamienny w historii Mucharza. Zmarło wówczas z powodu głodu i zarazy 1122 osoby. Parafialny cmentarz zapełnił się bardzo szybko. Ponownie zaistniała potrzeba założenia kolejnego, trzeciego cmentarza.
Na południe od kościoła
Wspólnymi siłami kolatora Pisarzewskiego oraz księdza Józefa Górkiewicza zakupiono od Antoniego Wądolnego grunt na południe od kościoła, zwalniając go jednocześnie za sprzedaż, z konnej, tygodniowej pańszczyzny. Służył ten nowy cmentarz aż do końca 1927 roku. Z powodu ilości grobów i braku porządku przy ich kopaniu, trzeba było myśleć o nowym miejscu pochówków.
Na klinie
W 1927 roku proboszcz Józef Motyka zwrócił się do Anny Łabędź, siostry księdza Czesława Wądolnego, a wdowy po organiście Józefie Łabędziu o odstąpienie kawałka gruntu, który przylegał do cmentarza i mógłby stanowić jego przedłużenie. Cmentarz zostałby w ten sposób powiększony o ¾ morgi. Jednak w wyniku braku porozumienia, proboszcz Motyka założył cmentarz na parceli, która miała iść na zamianę z Łabędziami, na ziemi plebańskiej zwanej „na klinie”. Miejsce to było znacznie większe od dotychczasowego, było wygodniejsze i przestronniejsze do pochówku. Kuria Metropolitalna w Krakowie również wyraziła zgodę na przeznaczenie tego kawałka ziemi plebańskiej na cmentarz odpowiednio go wyceniając. Końcem listopada 1927 roku odbyło się poświęcenie cmentarza przez księdza proboszcza J. Motykę na mocy upoważnienia Metropolity Krakowskiego ks. Adama Stefana Sapiehy.
Pierwszą zmarłą pochowaną na nowym cmentarzu była młoda osiemnastoletnia dziewczyna zmarła na tyfus. Odtąd chowano zmarłych poczynając od dołu, w rzędach od zachodu na wschód. Cmentarz ten dotrwał do dzisiaj. Obecnie zmarli chowani są nie nim („na klinie”) oraz na poprzednim, starszym cmentarzu położonym na wschód od niego.

Robert Kadela

Widok na cmentarz w Mucharzu - zachodni "na klinie" i wschodni

CMENTARZ PARAFIALNY