GIMNAZJUM W MUCHARZU | 34-106 MUCHARZ | JASZCZUROWA 255 | WOJ. MAŁOPOLSKIE


STRONA GŁÓWNA

GMINA MUCHARZ

KAPLICZKI GMINY MUCHARZ

CMENTARZ PARAFIALNY

KATALOG REGIONALNY

CIEKAWE MIEJSCA

LEGENDY I OPOWIEŚCI

ARTYŚCI LUDOWI

FOTOGRAFIA RODZINNA

PRZY PRACY

LINKI

      
  
  
  
  
    
    
   
  

Strona główna

KATALOG REGIONALNY
 
Katalog jest pewnego rodzaju słowniczkiem. Zawiera alfabetyczny wykaz urządzeń rolniczych, rzemieślniczych, sprzętów domowych, przedmiotów codziennego użytku, jakimi posługiwano się w przeszłości. Obok regionalnych nazw umieszczono opisy przedmiotów, określono ich przeznaczenie czy też działanie. Przedmioty te pochodzą z terenów Gminy Mucharz, choć korzenie niektórych tkwią w różnych miejscowościach województwa małopolskiego.
 
Opisane w katalogu eksponaty zostały zgromadzone w celu stworzenia izby regionalnej - małego, szkolnego skansenu, który przybliży uczniom historię regionu, pozwoli im lepiej poznać codzienne życie ludzi dawnej wsi. Wszelkie działania mają także na celu prezentację walorów i cech wyróżniających, ochronę regionalnego dziedzictwa kulturowego, regionalnego języka, gwary i nazewnictwa oraz miejscowych nazw, imion i nazwisk.