GIMNAZJUM W MUCHARZU | 34-106 MUCHARZ | JASZCZUROWA 255 | WOJ. MAŁOPOLSKIE


STRONA GŁÓWNA

GMINA MUCHARZ

KAPLICZKI GMINY MUCHARZ

CMENTARZ PARAFIALNY

KATALOG REGIONALNY

CIEKAWE MIEJSCA

LEGENDY I OPOWIEŚCI

ARTYŚCI LUDOWI

FOTOGRAFIA RODZINNA

PRZY PRACY

LINKI

     
  
  
  
   
     
  
  
  
  
     
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   

Strona główna

PROJEKTY, KTÓRE CHODZĄ NAM PO GŁOWIE...

LP

PROJEKTY

MIEJSCE

SPOSÓB REALIZACJI

1

Kapliczki przydrożne

Gmina Mucharz

Album fotograficzny oraz wystawa fotograficzna, prace rysunkowe z dokumentacją opisową, plan wycieczki turystycznej, prace porządkowe - opieka (adopcja) wybranych kapliczek

2

Cmentarz parafialny

Mucharz

Wykaz grobów (z opisem, położeniem) ważnych, zasłużonych postaci związanych z gminą, sporządzenie dokumentacji fotograficznej i opisowej, opieka nad grobami

3

Izba regionalna

 

Gimnazjum Mucharz

Adaptacja pomieszczenia, gromadzenie i konserwacja wszelkich przedmiotów mających wartość historyczną i regionalną, stworzenie katalogu fotograficzno-opisowego zgromadzonych eksponatów, stała wystawa fotograficzna, poznanie historii gromadzonych przedmiotów, prace literackie

4

Fotografia rodzinna

Gmina Mucharz

Gromadzenie starych fotografii upamiętniających  życie mieszkańców Gminy Mucharz, ważne uroczystości, dawne miejsca. Włączenie do przedsięwzięcia mieszkańców gminy. Zorganizowanie wystawy fotograficznej

5

Artyści ludowi

Gmina Mucharz

Poznanie artystów ludowych, przeprowadzenie wywiadów, sporządzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej. Wystawa prac (współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury i twórcami)

6

Legendy i opowieści

Gmina Mucharz

Poznanie legend i ciekawych opowieści związanych z historią gminy, rozmowy z mieszkańcami. Powstanie prac literackich

7

Ciekawe miejsca

Gmina Mucharz

Poznanie ciekawych miejsc (pod względem historycznym, krajobrazowym). Sporządzenie dokumentacji fotograficznej i opisowej

8

Obelisk

Gmina Mucharz

Sporządzenie dokumentacji fotograficznej i opisowej, opieka (prace porządkowe), organizacja imprez kultywujących tradycje niepodległościowe wśród młodzieży

Plan pracy przewiduje ponadto:
- zebranie grupy uczniów zainteresowanych ochroną zabytków, historią regionu,
- zaangażowanie w realizację projektu 130 DSTH "Stu trzydziestu z Mucharza" im. księcia J. Poniatowskiego,
- zgłoszenie przystąpienia do programu do Centrum Edukacji Obywatelskiej,
- zgłoszenie działań w Urzędzie Gminy w Mucharzu,
- stworzenie strony internetowej dotyczącej programu "Ślady Przeszłości" w Gminie Mucharz (www.gimmucharz.iap.pl) prezentującej wszelkie ślady przeszłości w Gminie Mucharz oraz nasze poczynania.
 

PRZY PRACY